30.1.11

#8Trzy najtańsze materiały: beton, stal i szkło posłużyły architektowi Bolesławowi Stelmachowi, aby zaprojektować nowy pawilon sejmowy w Warszawie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że budynek jest praktycznie niewidoczny. 7/8 kubatury znalazło się pod ziemią...
Na powierzchni znajduje się tylko niewielki, transparentny pawilon mieszczący schody i windy oraz recepcję.

The cheapest materials:concrete, steel and glass were used by Bolesław Stelmach to design a new Sejm pavilion in Warsaw. It wouldn't be so strange unless the fact that the building is practically invisible. 7/8 of the volume is situated underground. Only a small transparent block containing stairs lifts and reception is found on the surface.#7