12.4.16

#15Urzd Telekomunikacji, Poczty, Telefonu, ul. Nowogrodzka róg Poznaskiej
telefon międzymiastowy
telegraf radiotelegraf
6.4.16

#11

#10
#9

#8


#7#6

#5


#4


marymont#3


potok#2


kępa potocka