27.2.11

#10

Tata robi radio. Szkoda, że nie mogę dodać dźwięku.
Dad makes radio. What a pity you can't hear the sound.
13.2.11

#9


Był i nie ma. Znikł mi. Za szybko. Azbestowe serce.
Was and is not. Disappeared. Too fast. Asbestos heart.